Vanaf 1-1-2021 heeft ons Bureau een samenwerkingsovereenkomst met het (nieuwe) toerustingscentrum van NGK en GKV. Werk voor gemeenten uit deze kerkverbanden doen we in nauwe samenwerking. Onze begeleiding en ondersteuning in langere trajecten willen we daarmee beter borgen en kunnen uitbreiden. Onze gemeentebrede aanpak, in opdracht van een kerkenraad, blijft gelijk of zal worden versterkt. 

Contact?

Wil je uitzoeken of wij iets voor je gemeente kunnen betekenen? We zijn blij het samen te kunnen verkennen !
085 06 85 525 - info@kerkwerk.nl

Bureau kerkwerk

Voor kerkbrede begeleiding in visie- en veranderingstrajecten en interimwerk. We werken samen met een heel scala aan partners en andere organisaties.

Contact met Peter Wierenga

Team en Partners

Peter Wierenga - eigenaar Kerkwerk

Eelko Kooistra - Adviseur

Ds Jaap van der Bos - Vrij spreken

Kerksterk - Marien en Timon

 

De fusie-organisatie van NGK en GKv en Diaconaal Steunpunt

 

Remmelt Meijer - coach / begeleider

 

Ons nieuwe boek

BOherkerken.indd

Meer op de site herkerken.nl

Extra: Quicksan kerk en Corona

Elke kerk heeft te maken met de effecten van corona. Veel dingen gaan anders. Mensen zien en elkaar veel minder. En als kerk en kerkenraad verdwijnt het overzicht.

Mede voor jouw gemeente is daarom de Quickscan Kerk en corona ontwikkeld!

Wat is het?
Online en op papier kan iedereen antwoorden, input en meningen geven op 4 sets vragen.
Gezamenlijke resultaten krijg je binnen 21 dagen als rapportage terug.

Wat levert het op?
Je krijgt als gemeente snel en goed inzicht waar je samen staat. En hoe mensen persoonlijk dealen met gemeente, geloven en kerkdiensten als gelovige en kerklid.